Biuro rachunkowe Avalis sp. z o.o.

(22) 111 35 35

Polityka prywatności

  • Home
  • Polityka prywatności

Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności

AVALIS Sp. z o.o

Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej www.avalis.pl. Korzystanie ze strony internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione poniżej warunki, bez możliwości zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści.

Zapisy Polityki prywatności skierowane są do osób fizycznych odwiedzających stronę internetową www.avalis.pl („Strona”)

Administratorem danych osobowych („Administrator”) jest firma AVALIS Sp. z o.o ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, NIP: 5213495123

Administrator kieruje niniejszą informację do osób fizycznych w związku z koniecznością realizacji obowiązków określonych w art. 13 ust. 1 i 2 oraz w art. 14 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).

Administrator zapewnia o stosowaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych przed dostępem osób niepowołanych oraz ich przetwarzania niezgodnego z prawem.

W trakcie realizacji czynności przetwarzania, Administrator ogranicza katalog danych do niezbędnego minimum, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następującym celu:

  • udzielenia informacji zwrotnej w związku z kontaktem nawiązanym przez potencjalnych klientów oraz kontrahentów lub ich reprezentantów będących osobami fizycznymi (na podstawie zgody podmiotu danych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub niezbędności przetwarzania do realizacji działania podjętego przez Administratora na żądanie podmiotu danych przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  • realizacji umowy z kontrahentem będącym osobą fizyczną (na podstawie niezbędności przetwarzania na potrzeby realizacji umowy lub działania podjętego przez Administratora na żądanie podmiotu danych przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych podczas realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO )
  • realizacji interesów Administratora, m.in. marketingu usług własnych w przypadku danych osób odwiedzających stronę internetową oraz profile w mediach społecznościowych Administratora (na podstawie prawa do działań realizujących interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • wypełnienia przez Administratora obowiązków określonych w aktach prawnych, m.in. ustawach i kodeksach (na podstawie realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Przetwarzane przez Administratora dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Administrator przechowuje dane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu przetwarzania, natomiast niezależnie od niego, gdy przetwarzanie odbywa się w związku z wykonaniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wypełnianiem zawartej umowy z kontrahentem lub realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Podmiot danych może w każdej chwili cofnąć zgodę na ich przetwarzanie, jeśli wcześniej ją wyraził, natomiast w uzasadnionych sytuacjach Administrator ma prawo pomimo tego nadal je przetwarzać.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących treści niniejszej Polityki prywatności, uprzejmie proszę o kontakt mailowy na adres: biuro@avalis.pl

Wykorzystanie plików cookies

Serwery na których umieszczona jest Strona mogą zapisywać i przechowywać pewne informacje w urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, tablet, smartfon, itp.) z zastosowaniem technologii obsługi plików cookies (tzw. „ciasteczek”).

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym i odczytywane przez serwery Strony przy każdorazowym połączeniu z urządzeniem. Serwery te mogą także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies.

Pliki cookies zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach Strony. Pliki cookies stosowane są w różnych celach. Wspomagają one np. procedurę logowania (poprzez zapamiętywanie danych użytkownika w przypadku rejestracji lub logowania), zapamiętują pewne wybrane ustawienia Użytkownika, a także pomagają lepiej zrozumieć sposób korzystania ze Strony przez Użytkowników i pomagają w jej usprawnieniu. W niektórych przypadkach takie informacje pomagają dostosować prezentowaną treść do zainteresowań indywidualnych użytkowników lub unikać powtarzania prośby o przekazanie tych samych danych, kiedy Stronę odwiedza się po raz kolejny. Pliki cookies umożliwiają także tworzenia statystyk. Pliki cookies mogą być także wykorzystywane przez współpracujące firmy badawcze i dostawców aplikacji multimedialnych.

Pliki cookies wysyłane przez serwer Strony są wykorzystywane tylko i wyłącznie przez nią. Nie identyfikują one danych osobowych użytkownika i nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego użytkownika lub jego oprogramowania.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (tzn. przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.

Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdej chwili zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania używanej przeglądarki internetowej.

Aby wyłączyć lub ograniczyć zastosowanie plików cookies należy odpowiednio dostosować ustawienia przeglądarki. W takim przypadku działanie niektórych stron internetowych może jednak nie być prawidłowe.

Wpisy do serwera sieciowego i adresy IP

Strona za pomocą plików cookies, jak i bez ich pomocy, śledzi automatycznie przebieg wizyt jej użytkowników gromadząc takie informacje jak adres źródłowy, z którego pochodzi żądanie otwarcia strony (np. adres IP, nazwa domeny), data i godzina żądania, przekazująca witryna internetowa (jeśli taka sytuacja miała miejsce) oraz inne parametry w URL (np. kryteria wyszukiwania). Informacje te są wykorzystywane, aby móc lepiej zrozumieć, w jaki sposób Strona jest używana oraz aby określić, które elementy Strony preferują Użytkownicy (np. w oparciu o liczbę wizyt). Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

Polityka ochrony prywatności co do witryn internetowych dostępnych za pośrednictwem linków

Na stronie internetowej www.avalis.pl mogą znajdować się odnośniki do innych stron internetowych, które mogą zawierać przydatne dla jej Użytkowników informacje. Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do korzystania przez Użytkowników z tychże stron. Przed skorzystaniem z takich stron internetowych należy zapoznać się z odpowiednimi oświadczeniami o ochronie prywatności w Internecie, aby zrozumieć, w jaki sposób strony te chronią dane swoich użytkowników.

Potrzebujesz obsługi biura rachunkowego?

Skontaktuj się z nami