Postępowanie podatkowe

Jak powszechnie wiadomo, jest to rodzaj postępowania administracyjnego. Proces ten przeprowadza organ podatkowy pierwszej instancji, w tym wypadku będzie to naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego oraz wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta i marszałek województwa. Postępowanie jest wszczynane z urzędu oraz na wniosek zaniepokojonego podatnika. Jego zakres oraz tryb określone są w Ordynacji Podatkowej. Zatem, jeśli stwierdzone zostaną jakiekolwiek nieprawidłowości w rozliczeniu podatkowym, każdy z wymienionych organów ma prawo wszcząć postępowanie.

Procedura dla wielu może okazać się męcząca i niezrozumiała, dlatego w takiej sytuacji najlepiej oddać sprawę specjalistom. A tych znaleźć można w AVALIS. To tutaj z największym zaangażowaniem zajmiemy się każdym przypadkiem, który dla Ciebie może być beznadziejny. Dla nas to chleb powszedni, więc w obliczu takiego problemu zaufaj AVALIS.