Zmiany w prawie pracy

W przyszłym roku ulegną zmianie przepisy prawa pracy. Od 1 września 2017 roku zniesiony zostanie zapis o specyficznym naliczaniu płacy pracownika w jego pierwszym roku na rynku pracy. Do tej pory nowi pracownicy w pierwszym roku zatrudnienia mieli prawo do 80% stawki minimalnej.

avalis.pl - artykuł nr 28Podjęcie pierwszej pracy wymaga rozeznania w nierzadko specyficznych przepisach prawa pracy. Świeżo upieczonym pracownikom przysługuje urlop naliczany proporcjonalnie po każdym miesiącu zatrudnienia. Oprócz tego do końca 2016 roku nie mogą oni dostawać mniej niż 80% obowiązującej stawki minimalnej. W bieżącym roku płaca minimalna wynosi 1850 złotych, zatem do kieszeni pracownika w pierwszym roku zatrudnienia musi trafić minimum 1480 złotych brutto.

Od 1 stycznia 2017 roku z ustawy zniknie zapis o minimalnym limicie wynagrodzenia. Od tego dnia pracownicy będą mieli prawo do otrzymywania 100% ustalonej płacy minimalnej, niezależnie od tego, ile wynosi staż ich pracy.

Zmiana w ustawie wpłynie także na wysokość obowiązujących stawek na Fundusz Pracy. Nalicza się je wtedy, kiedy podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych wynosi w przeliczeniu miesięcznym przynajmniej równowartość minimalnego wynagrodzenia. Od przyszłego roku stawki będą zatem obliczane przy uwzględnieniu całości płacy.

W 2017 roku podniesiona zostanie także stawka minimalnego wynagrodzenia. W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę obecnie wynosi ona 1850 złotych brutto. Od 1 stycznia zostanie podniesiona do 2000 złotych. Osoby zatrudnione na innych typach umowy również mogą liczyć na podwyżki. W przyszłym roku wprowadzona zostanie nowa stawka dla umów-zleceń, wynosząca 13 złotych za godzinę pracy. Stawka ta ma być waloryzowana każdego roku zgodnie ze zmianami planowanymi w kwestii płacy minimalnej na umowie o pracę. Ma to na celu zrównanie kwot otrzymywanych przez pracowników niezależnie od typu umowy, na którą są zatrudnieni. Po wprowadzeniu zmian płaca minimalna ma wynosić około 47% wynagrodzenia średniego. Kolejne podwyżki mają wyrównać ją do równowartości 50% obowiązującej płacy przeciętnej.

W przypadku wątpliwości zapraszamy do kontaktu z biurem rachunkowym.

Dodaj komentarz