Zmiana w odliczaniu VAT-u za paliwa

1 lipca br. weszły w życie przepisy dotyczące możliwości odliczenia podatku VAT od wykorzystywania pojazdów służbowych do 3,5 tony. To dobra informacja dla wszystkich kierowców. Zmiany sprawią, że wszystkie osoby wykorzystujące pojazd do celów mieszanych, zapłacą mniej. Przepisy umożliwiające pełne odliczanie podatku pod pewnymi warunkami nie uległy zmianie.

Stacja_paliw_w_Slubicach

Do tej pory właściciele firmowych samochodów o masie do 3,5 tony wykorzystujący je do celów służbowych i prywatnych mogli odliczyć 50% VAT-u naliczanego od:

  • wydatków związanych z nabyciem oraz importem
  • używania pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy i leasingu
  • wydatków w zakresie eksploatacji

Wyjątek stanowiło paliwo. Nie było możliwości jakichkolwiek odliczeń od wszelkiego rodzaju paliw silnikowych, oleju napędowego czy gazu.

Przypomnijmy, że zeszłoroczna nowelizacja przepisów (obowiązująca od 1 kwietnia 2014r.) spowodowała, iż podatnicy uzyskali możliwość odliczenia pełnej kwoty od wydatków poniesionych na paliwo w sytuacji, gdy auto osobowe przedsiębiorcy służyło jedynie do celów związanych prowadzoną działalność gospodarczą. Wykluczało to możliwość korzystania z odliczania podatku, gdy pojazdy osobowe były wykorzystywane prywatne i służbowo. Był jednak od tego wyjątek odnoszący się do kwalifikacji niektórych aut wyglądających na auta osobowe jako ciężarowe.

Wprowadzone zmiany są sporym ułatwieniem dla przedsiębiorców i dotyczą licznej grupy podatników. Do odliczania VAT-u nie trzeba spełniać żadnych dodatkowych warunków. Wystarczy aby pojazd do którego nabywane jest paliwo był przynajmniej częściowo wykorzystywany do prowadzonej działalności.

Nowe przepisy nie wymagają umieszczania na fakturach numeru rejestracyjnego pojazdu. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby to zrobić, np. w celu ułatwienia identyfikacji poniesionego wydatku w rozliczeniach podatkowych czy zbudowania większej wiarygodności w razie kontroli.

Jeżeli zdarzyło się Państwu zatankować paliwo po 1 lipca na paragon, istnieje możliwość w okresie do 3 miesięcy zażądać od stacji wystawienia faktury. Jeżeli jednak paliwo było tankowane 30 czerwca lub wcześniej, a dokument został wystawiony już w nowym miesiącu, odliczenie nie jest możliwe, ponieważ decydująca jest data zakupu.

Aby być na bieżąco ze wszystkimi zmianami, warto powierzyć sprawy finansowo-księgowe wyspecjalizowanemu podmiotowi, jakim jest nasze biuro rachunkowe.

Pozdrawiamy, Avalis.pl

Dodaj komentarz