Zatrudnienie niepełnosprawnych

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych weszła w życie 1 lipca 2016 roku. Zgodnie z nią pracodawcy zobowiązani są do zatrudnienia ustawowo wymaganej liczby osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

avalis.pl - artykuł nr 30Pracodawca ma możliwość uzyskania dofinansowania z przeznaczeniem na dopłatę do pensji niepełnosprawnego pracownika. Może ono wynosić od 450 do 1800 złotych. Pracodawca musi jednak spełnić kilka warunków. Podstawowym z nich jest zatrudnienie osoby niepełnosprawnej na podstawie umowy o pracę. Oprócz tego pracodawca musi prowadzić zakład pracy chronionej, zatrudniać na pełny etat przynajmniej 25 osób i osiągać wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych na poziomie co najmniej 6%.

Refundacji podlegają także koszty poniesione przez pracodawcę w celu przystosowania obiektu zakładowego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz pozyskania wyposażenia stanowiska. Ważne jednak, że zwrot wydatków przysługuje nie za ogólne przystosowanie budynku, ale za stworzenie odpowiednich warunków do potrzeb konkretnej osoby zatrudnionej. Możliwe jest również pozyskanie funduszy na wynagrodzenie osoby, której zadaniem będzie pomoc niepełnosprawnemu pracownikowi. Maksymalna wysokość refundacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie może przekraczać dwudziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane stanowisko. Warto przed rozpoczęciem prac nad adaptacją skonsultować się ze specjalistami w tej dziedzinie, aby nie narazić się na niepotrzebne wydatki lub odrzucenie wniosku o refundację. Jeśli konsultacja zakończy się pomyślną decyzją, jej koszt również będzie podlegał refundacji.

Pracodawca dzięki zatrudnieniu osób niepełnosprawnych może liczyć na ulgi w księgowości, ale korzyści może tu osiągnąć również pracownik. Osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni w roku kalendarzowym. Oprócz tego pracownik niepełnosprawny może wykorzystać maksymalnie 21 dni na uczestniczenie w turnusie rehabilitacyjnym – nie częściej niż raz w roku – oraz w celu wykonania badań lub pozyskania niezbędnego sprzętu usprawniającego, jeśli czynności te nie mogą odbyć się w godzinach wolnych od pracy. W tych dniach pracownik zachowuje prawo do otrzymania wynagrodzenia.

Dodaj komentarz