Ustawa o rachunkowości – zmiany

Ministerstwo Rozwoju przekazało do konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości. Zmiany miałyby dotyczyć zwiększenia maksymalnej kwoty przychodów, do której przedsiębiorcy płacący podatek dochodowy od osób fizycznych mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów zamiast pełnej księgowości.

avalis.pl - artykuł nr 27Limit maksymalnej kwoty przychodów nie był waloryzowany od 2008 roku. Obecnie stawka przychodów wynosi równowartość 1 200 000 euro. Projekt zmian zakłada podwyższenie tego progu do 2 000 000 euro. Ma to stanowić ułatwienie dla podatników oraz możliwość wprowadzenia oszczędności na polu obsługi księgowej. Wynika to z badań, które wykazują, że kwoty przeznaczane na usługi księgowe są największym obciążeniem dla mniejszych przedsiębiorstw. Szacuje się, że prowadzenie pełnej księgowości wiąże się z około 5 razy wyższymi kosztami niż kwota, którą trzeba przeznaczyć na prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów. Ze zmian może skorzystać nawet kilka tysięcy płatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pomysł został skrytykowany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Ich zdaniem prowadzenie pełnej księgowości w formie ksiąg rachunkowych gwarantuje bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Stowarzyszenie Księgowych jako argument podaje również wysoką podaż na usługi księgowe, co powoduje stały spadek ich cen. Jako kompromis zaproponowało podwyższenie progu maksymalnej kwoty przychodów do stawki wynoszącej równowartość niecałego 1 500 000 euro.

Obliczenia równowartości kwot wyrażonych w euro dokonuje się na podstawie średniego kursu waluty ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień 1 października poprzedzającego rok obrotowy. W 2015 roku średni kurs euro ogłoszony 1 października wynosił 4,2437 zł. Wynika z tego, że kwota dochodu, po osiągnięciu której zaczyna obowiązywać konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych, wynosi w roku bieżącym niewiele ponad 5 milionów zł. O tym, czy dany podatnik będzie obowiązany do prowadzenia pełnej księgowości, decyduje kwota przychodów uzyskanych w poprzednim roku obrotowym.

Jeśli procesy zostaną przeprowadzone pomyślnie, zmiany dotyczące podwyższenia kwoty maksymalnych przychodów zaczną obowiązywać 1 stycznia 2017 roku.

Dodaj komentarz