Ustalenie prawa do opodatkowania według 15% stawki CIT w 2016 roku

Od 1 stycznia 2017 r. 15% stawka CIT obejmie tzw. małych podatników i podatników rozpoczynających działalność gospodarczą – w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność. Preferencyjną stawkę podatkową wprowadziła ustawa  z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – Dz. U. z 2016r.,  poz. 1550).

avalis.pl - artykuł nr 32Mali podatnicy w myśl ustawy to tacy, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Przeliczenia na złote wskazanego limitu dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. Tak wynika z art. 4a pkt 10 ustawy o CIT.

Skoro rokiem podatkowym spółki będzie rok 2017, to do ustalenia statusu małego podatnika na ten rok należy wziąć pod uwagę przychody z poprzedniego roku podatkowego, czyli roku 2016. Spółka będzie zatem w 2017 r. małym podatnikiem, jeżeli jej przychody ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczą w 2016r. kwoty 5.157.000 zł (1.200.000 euro × 4,2976 zł/euro).

W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z biurem rachunkowym.

Dodaj komentarz