Umowa o dzieło – jak rozliczać?

ava

 

Podpisujesz zlecenie na napisanie programu komputerowego? Jesteś architektem? Pracujesz w branży kreatywnej? Jeżeli tak, prawdopodobnie będziesz zatrudniony na umowę o dzieło. Podpowiadamy, jak prowadzić księgowość, żeby prawidłowo rozliczyć się z umowy o dzieło.

Czym jest umowa o dzieło?

Najczęściej zawierana jest handlowcami i osobami branży kreatywnej jak na przykład programiści, blogerzy czy dziennikarze. Z umową o dzieło spotkał się każdy, kto wykonuje tak zwany „wolny zawód”. Jest ona umową cywilnoprawną, która ma prowadzić do osiągnięcia konkretnego efektu: materialnego lub niematerialnego. Takim efektem może być na przykład napisanie programu komputerowego czy zaprojektowanie grafiki. Oznacza to, że umowa o dzieło jest umową rezultatu. Obecnie dochód z takiej umowy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Od czego więc zależy rozliczanie PIT z umowy o dzieło? Istotna jest kwota pobieranego przez nas wynagrodzenia i to, z kim taką umowę podpisujemy.

Zawieranie umowy o dzieło z firmą

W tym wypadku to firma, czyli przedsiębiorca jako zamawiający, ma obowiązek pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy i zryczałtowany podatek dochodowy. Jeżeli sami również prowadzimy działalność gospodarczą, jako wykonawca mamy obowiązek złożyć oświadczenie, że wykonywany przez nas efekt umowy wchodzi w zakres naszej działalności gospodarczej.

Jeżeli wynagrodzenie za naszą umowę przekracza kwotę 200 zł, zamawiający jest zobowiązany do przekazania urzędowi skarbowemu zaliczki, która wynosi 18 proc. dochodu. Firma, z którą podpisujemy umowę, powinna także przekazać nam i urzędowi skarbowemu imienną informację PIT-11 do końca lutego następnego roku podatkowego.

Rozliczanie umowy o dzieło zawartej z osobą fizyczną

To w tym wypadku dobrze jest skorzystać z usług biura rachunkowego. Jeżeli podpisaliśmy umowę o dzieło z osobą fizyczną, a sami również nie prowadzimy działalności gospodarczej, musimy rozliczyć umowę o dzieło w zeznaniu rocznym. Jako podatnik składamy je do 30 kwietnia następnego roku podatkowego. Nasz przychód zaliczamy do przychodów z innych źródeł. Składając zeznanie roczne, płacimy jednocześnie odpowiednią kwotę podatku, która wynika z naszego zeznania.

W sytuacji zawarcia umowy z osobą fizyczną nie spoczywa na nas obowiązek odprowadzenia zaliczki ani zryczałtowanego podatku.