Stypendium a rozliczenie PIT

Jesteś stypendystą, który pobiera wynagrodzenie za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie czy aktywność społeczną? Pobierasz stypendium doktoranckie? Obawiasz się, że będziesz musiał złożyć deklarację podatkową i nie wiesz czy poradzisz sobie z tym bez pomocy biura księgowego? Dowiedz się kiedy będziesz zobligowany do wypełnienia zeznania, a kiedy stypendium jest wolne od podatku. Przeczytaj artykuł by posiąść podstawową wiedzę na temat tego wynagrodzenia.

studeni

Wysoka kwota stypendium

Konieczność rozliczania się z otrzymanego stypendium wymaga spełnienia dwóch warunków. Pierwszy warunek to sytuacja, w której stypendysta otrzymał wynagrodzenie wyższe niż 3800zł. Drugie kryterium zakłada, że źródłem tego stypendium muszą być uchwały samorządu lub organizacji pozarządowych pożytku publicznego. Takie osoby powinny otrzymać dokument PIT-8C, który jest podstawą rocznego zeznania. Warto również dodać, że rozliczeniu podlega jedynie nadwyżka kwoty 3800zł.

Bez podatku

Nie musisz bać się fiskusa jeżeli otrzymujesz stypendium na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Wolne od podatku jest także stypendium doktoranckie. Podobnie, rozliczenia nie wymaga wynagrodzenie za wysokie wyniki w nauce lub sporcie czy stypendium socjalne. Jeżeli pobierasz honorarium za inne osiągnięcia, ale twoje stypendium nie przekracza 3800zł lub było finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, także nie musisz myśleć o składaniu deklaracji. Z podatku zwolnieni są też stypendyści programu Erasmus+, zarówno studenci jak i kadra naukowa.

Bez obaw

Studenci nie musicie obawiać się problemów ze skarbówką. W swoim rozliczeniu musicie zawrzeć jedynie ewentualną pracę, którą podjęliście w danym roku. Zbierajcie dokumenty, które przysyłają wam pracodawcy, a później uważnie uzupełnijcie zeznanie. Jeżeli to wasz pierwszy PIT i obawiacie się błędu, pamiętajcie, że wszelkie wątpliwości, związane z wypełnianiem deklaracji, możecie rozwiać, udając się do biura rachunkowego w Warszawie, Poznaniu, Łodzi czy innym mieście.