Rozliczanie przychodów z praw autorskich

Rozliczanie autorskich praw majątkowych w ramach prowadzonej działalności od dawna sprawiało problemy przedsiębiorcom. Kłopotliwe było też kwalifikowanie tego źródła przychodów dla organów podatkowych. Jednakże obecnie wszelkie wątpliwości związane z rozliczaniem praw autorskich zostały rozwiane przez Ministerstwo Finansów.

writing-828911_1280Kto sprzedaje autorskie prawa majątkowe? Sprzedaż praw majątkowych dotyczy przedsiębiorców, którzy świadczą usługi bądź wytwarzają towary o charakterze twórczym. Odstąpienie od takiego towaru wiąże się zazwyczaj z przekazaniem nabywcy praw autorskich, które umożliwiają korzystanie lub rozpowszechnianie przekazanego dzieła. Odnosi się to m.in. do jednoosobowych przedsiębiorców, którzy są: dziennikarzami, copywriterami, pisarzami, grafikami, fotografami, tłumaczami, programistami czy architektami. Zawody te można wykonywać też w ramach działalności wykonywanej osobiście rozliczając wykonywaną pracę na podstawie umów o dzieło.

Twórcy, którzy uzyskują przychody autorskie mogą je rozliczać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem autor prowadzący jednoosobową firmę może wybrać sposób opodatkowania swojej działalności na takich samych zasadach jak inni przedsiębiorcy. Może więc rozliczać się na poziomie 18%, 32% albo płacić podatek liniowy. W przypadku, gdy twórca zaliczał przychody z autorskich praw majątkowych do przychodów z działalności gospodarczej, nie musi on korygować deklaracji PIT za poprzednie lata. Korekty nie muszą dokonywać też jego klienci, którzy kupowali od niego utwory. Autor może zakwalifikować jako koszt uzyskania przychodów wszelkie wydatki, które są związane z wytwarzanymi usługami czy towarami o autorskich charakterze (np. materiały biurowe, wydatki na sprzęt komputerowy i oprogramowanie).

Różne interpretacje przepisów przez przedsiębiorców oraz biura rachunkowe skutkowały rozmaitymi problemami. Przy pojawiających się wątpliwościach w kwestii rozliczania Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że do przychodów uzyskiwanych z majątkowych praw autorskich w ramach firmy, nie mają zastosowania zryczałtowane 50% koszty uzyskania przychodów- dotyczą one rozliczeń na podstawie umowy o dzieło, która została zawarta między klientem, a twórcą jako osobą fizyczną.

Dodaj komentarz