Rachunki na studencką kieszeń, czyli jak ma się rozliczyć student?

7658196436_9cf5155a71_z

Podjęcie nauki na uczelniach wyższych jest czasem, kiedy człowiek pozyskuje wiedzę niezbędną do podjęcia przyszłej pracy zawodowej. W każdym wypadku jest to poparte praktykami, które są wymagane przez daną placówkę oświatową. Często dzięki nim, student, jeszcze podczas nauki, zdobywa swoje pierwsze miejsce pracy. W wielu sytuacjach, aby zdobyć pewne źródło dochodu, potrzebne do zapewnienia sobie odpowiednich warunków życiowych, wybiera prace dorywcze. Niektórzy otrzymują świadczenia z tytułu stypendium rektorskiego bądź socjalnego. Jak w takich sytuacjach powinni rozliczyć swój PIT?

Czy musisz rozliczać się ze stypendium?

Za dochód pochodzący ze stypendialnego finansowania oraz ten, który otrzymał za praktyki zawodowe, w większości student nie jest zobligowany się rozliczać. Stypendia naukowe są zwolnione od podatku w przypadku, kiedy były przyznawane przez ministra edukacji narodowej bądź przez szefa resortu ds. nauki i szkolnictwa wyższego. Jeśli natomiast przysługuje Ci stypendium socjalne, to nie musisz się z niego rozliczać, jeżeli otrzymujesz je z budżetu państwa, samorządu oraz szkół i uczelni. Profit uzyskany na drodze praktyk zawodowych nie jest opodatkowany, jeśli nie przekracza kwoty 2280 zł.

Są jednak sytuacje, kiedy dochód uzyskany przez studenta musi zostać rozliczony. W jakich przypadkach ma to miejsce?

  • Jeśli kwota przyznanego stypendium przekracza 3800 w skali roku i jest jednocześnie przyznana na ogólnych zasadach wynikających z ustawy jednostki samorządowej lub regulaminu pozarządowej organizacji pożytku publicznego (Pamiętaj, że opodatkowaniu będzie podlegała kwota powyżej podanej sumy).
  • Jeśli wynagrodzenie pochodzące z praktyk studenckich przekroczyło 2280 w skali roku (Opodatkowaniu podlega kwota nadwyżkowa).

13712347043_b8a171c201_z

Pracujący student

 

Najczęściej praca studentów jest podejmowana na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło. W takim wypadku, płatnik, jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego. W większości przypadków jest to PIT-37. Status studenta w obu wzorach umów, pozwala na nieodprowadzanie składek do ZUS, zatem zleceniobiorca otrzyma większą gratyfikację pieniężną niż w przypadku umowy o pracę. W ostatnim typie umów (umowa o pracę) status studenta nie ma tak naprawdę większego znaczenia, ponieważ pracodawca jest zobowiązany do odprowadzania podatków oraz do przekazania pracownikowi informacji PIT-11.

W niektórych warto sięgnąć po pomoc biura rachunkowego. Tam doświadczeni specjaliści z pewnością podpowiedzą, w jaki sposób złożyć zeznanie podatkowe oraz, mając szerszy ogląd sytuacji, wskażą na ulgi, które przysługują studentowi.