Przyszłość biur rachunkowych w Polsce

Jednym z głównych problemów, z którymi boryka się polskie biuro rachunkowe jest niestety szybkość, z jaką zmieniają się przepisy, brak stabilności prawa, a także konieczność dbałości o dane, nie tylko osobowe, ale również dotyczące firmy swojej, jak i klienta. Zmiany zachodzą nie tylko na tej płaszczyźnie, ale także w przypadku rozwiązań technologicznych i modyfikacji względem procesu realizacji usług dla klienta przedsiębiorczego. Statystyki pokazują, że średnio co 7 lat zmieniane są narzędzia i oprogramowania do prowadzenia biura rachunkowego. Jak wobec tego możemy prognozować przyszłość pracowników księgowości i szeroko pojętej rachunkowości?

biuro rachunkowe

Jaka przyszłość czeka na biura rachunkowe?

Przede wszystkim, powinna poprawić się relacja pomiędzy księgowymi a przedsiębiorstwami. Klient staje się coraz bardziej wymagający i nie oczekuje już tylko suchych cyfr z bilansu biznesowego, ale także możliwości polegania na kompetencji, wiarygodności i poziomie doświadczenia usługodawcy. Chodzi tutaj o pełnienie kompleksowych usług wraz z doradztwem w pełnym zakresie, analizę sytuacji finansowej firmy i umiejętne wnioskowanie. Kluczem do pomyślności jest tutaj także zmiana świadomości względem pełnienia funkcji biura rachunkowego, a także zmiana postrzegania biura przez klientów. Zostały zainicjowane nawet działania, które miały na celu usprawnienie kooperacji pomiędzy tymi dwoma podmiotami, jak np. Ogólnopolska Konferencja Biur Rachunkowych i Przedsiębiorców.

Innowacje w zakresie pełnienia usług przez biura rachunkowe

Coraz więcej zwolenników ceni sobie biuro rachunkowe online. Usługa ta różni się od tradycyjnej przede wszystkim tym, że potrzebne dokumenty dostarczane są elektronicznie, w związku z czym przedsiębiorca nie musi tracić czasu na dojazdy. Istnieje natomiast także coś takiego, jak całkowita księgowość przez Internet i wiąże się z tym wiele korzyści. Po pierwsze, gwarantuje to dość sporą oszczędność. Po drugie, przedsiębiorca za pomocą specjalnego oprogramowania jest w stanie wykonać samodzielnie odpowiednie czynności ze swoimi dokumentami księgowymi, a które dotychczas wykonywał mu jego usługodawca. Dzięki e-księgowości możliwy jest całodobowy dostęp do dokumentów, całodobowa możliwość ich ewidencji oraz wystawianie faktur wszędzie tam, gdzie jest dostęp do sieci. Fakty te skłaniają do wniosku, że w najbliższych latach znacznie zmienią się pełnione funkcje przez tradycyjne biura rachunkowe.