Postępowanie podatkowe

control-427512_640Postępowanie podatkowe jest rodzajem postępowania administracyjnego. W jego ramach dochodzi do określenia wysokości podatku, w związku z czym warto znać wszystkie swoje prawa i obowiązki, a także wiedzieć, jakie możemy postawić wymagania urzędowi skarbowemu. Skrupulatnie prowadzona księgowość podatkowa może nie wystarczyć do tego, by czuć się pewnie, dlatego w najbliższych artykułach omówimy bardziej szczegółowo poszczególne elementy.

Kto może prowadzić postępowanie podatkowe?

Postępowanie podatkowe z urzędu lub na wniosek zaniepokojonego urzędnika. Może je prowadzić organ podatkowy pierwszej instancji – czyli naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta lub marszałek województwa. Jeśli w trakcie postępowania Co ważne, jeśli w trakcie postępowania nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości organu podatkowego (może to być np. zmiana adresu podatnika) organ który wszczął postępowanie pozostanie właściwy do jego zakończenia.

Co jest celem postępowania podatkowego?

Postępowanie ma na celu jest określenie wymiaru podatku. Dlatego cała procedura rozpoczyna się zwykle wskutek stwierdzenia nieprawidłowości w rozliczeniu podatkowym, np. w trakcie kontroli podatkowej bądź w przypadku stwierdzenia przez odpowiednie organy nieprawidłowości w rozliczeniu danego podatnika w innych kontrolach czy postępowaniach.

Strony postępowania podatkowego

Stronami postępowania podatkowego jest podatnik, płatnik, inkasent, następca prawny tych podmiotów i osoby trzecie, o których mowa w art. 110–117 ordynacji podatkowej, które ze względu na swój interes prawny zażądały podjęcia czynności organu podatkowego.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin bloga. W następnym artykule znajdą Państwo kolejną część tego artykułu, w której opiszemy m.in. jak rozpoczyna się postępowanie podatkowe i jego przebieg.

Pozdrawiamy, Avalis.pl

Dodaj komentarz