Rozliczenie PIT

Podatki

Wciąż mamy czas na to, by złożyć roczne zeznanie podatkowe. Dziś postaramy się omówić podstawowe kwestie z tym związane. Odpowiemy też na pytanie jak długo przedsiębiorcy, którzy chcą rozliczyć się Urzędem Skarbowym przed końcem kwietnia, będą musieli czekać na zwrot podatku dochodowego. W rocznych zeznaniach podatkowych znajdują się informacje o ulgach podatkowych, osiągniętych przychodach, poniesionych kosztach, a także składkach z ... Przeczytaj więcej »

Optymalizacja kapitału obrotowego

images

Zgodnie z obietnicą dziś zajmiemy się optymalizacją kapitału obrotowego. Można wyróżnić kilka sposobów, których używa się, by zoptymalizować zarządzanie gotówką. Warto się do nich stosować, ponieważ bez wątpienia ułatwi to zarządzanie firmą. Co zrobić w tym celu? Wymienimy wszystkie wskazówki w kolejnych podpunktach. Należy zatem: – Ustalić ze wszystkimi dostawcami i odbiorcami warunki handlowe dotyczące spraw takich jak terminy płatności ... Przeczytaj więcej »

Kapitał obrotowy netto

money-548057_960_720

Kapitał obrotowy netto określa się też mianem kapitału pracującego. Jest to różnica pomiędzy aktywami bieżącymi firmy a jego zobowiązaniami krótkoterminowymi i wchodzi w skład kapitału stałego, który przekracza wartość majątku trwałego i finansuje majątek obrotowy. Celem jest finansowanie majątku obrotowego. Dobór źródeł finansowania zależy od jego struktury i zapotrzebowania przedsiębiorstwa na aktywa obrotowe, a także od przyjętej strategii finansowania. Wysokość ... Przeczytaj więcej »

Obniżenie kwoty wolnej od podatku

money-340498_960_720

Rok powoli dobiega końcu, ale nasze biuro rachunkowe cały czas pracuje. W Sejmie do niedawna trwały prace nad prezydenckim projektem ustawy, która podwyższy kwotę wolną od podatku. Zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 lipca 2016 roku ze względu na brak przygotowania organów skarbowych do nowych rozwiązań. Podstawowym skutkiem zmiany, która nastąpi jest zwiększenie wysokości uzyskiwanego dochodu pracowników, mających nawiązany stosunek pracy. ... Przeczytaj więcej »

Obniżenie podatku od zapłaty, cz. II

xxx

Dziś znów będziemy poszukiwali sposobów na obniżenie podatku od zapłaty. Przy planowaniu każdego budżetu – zarówno domowego, jak i firmowego mamy do czynienia z opłatami stałymi. Są to wszelkiego rodzaju rachunki za telefon, media, Internet i wiele innych. Tych płatności nie da się uniknąć, ale przy odrobinie sprytu można je pomniejszyć. W jaki sposób? Warto pamiętać o tym, że za ... Przeczytaj więcej »

Obniżenie podatku do zapłaty, cz. I

calculator-428294_640

Koniec roku nierozerwalnie wiąże się z koniecznością składania rocznych zeznań podatkowych. Warto przy tej okazji odpowiedzieć na pytanie, co może zrobić przedsiębiorca, spodziewający się dużej dopłaty do kwoty podatku dochodowego. Szacowanie wysokości podatku Każdy przedsiębiorca musi rozliczać się z uzyskiwanych przychodów. Tych, które pochodzą z tytułu prowadzonej działalności oraz prywatnych. Księgowość może wybrać dwa sposoby rozliczeń: co miesiąc lub co ... Przeczytaj więcej »

Środki odwoławcze po zakończeniu postępowania podatkowego

office-170639_640

Z wcześniejszych artykułów mogli się Państwo dowiedzieć o tym czym jest i jak wygląda postępowanie podatkowe. Nie ulega wątpliwości, że nie jest to czynność, którą można uznać za przyjemną ani łatwą dla jakiegokolwiek przedsiębiorcy, dlatego nieoceniona może okazać się pomoc biura rachunkowego. Co zrobić w sytuacji, gdy postępowanie zakończyło się nie po naszej myśli i chcemy się odwołać?  Jak wyglądają ... Przeczytaj więcej »

Przebieg i zakończenie postępowania podatkowego

clerk-19909_640

Celem każdego postępowania podatkowego jest ustalenie wymiaru podatku. Organy podatkowe muszą ustalić stan faktyczny sprawy co wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Może też przeprowadzić badanie ksiąg. Z kolei każdy podatnik powinien mieć świadomość faktu, że może uczestniczyć w tym postępowaniu dowodowym. Ma prawo wnioskować o uwzględnienie dodatkowych dowodów – takich jak przesłuchanie świadków, włączenie dokumentacji czy opinia biegłego. Podatnik może wnioskować ... Przeczytaj więcej »

Postępowanie podatkowe

control-427512_640

Postępowanie podatkowe jest rodzajem postępowania administracyjnego. W jego ramach dochodzi do określenia wysokości podatku, w związku z czym warto znać wszystkie swoje prawa i obowiązki, a także wiedzieć, jakie możemy postawić wymagania urzędowi skarbowemu. Skrupulatnie prowadzona księgowość podatkowa może nie wystarczyć do tego, by czuć się pewnie, dlatego w najbliższych artykułach omówimy bardziej szczegółowo poszczególne elementy. Kto może prowadzić postępowanie ... Przeczytaj więcej »

Zalety księgowości zewnętrznej

bookkeeping-615384_640

Prowadzenie księgowości firmy przez specjalizujące się w tym podmioty przynosi wiele korzyści. Wymuszona przez rynek potrzeba coraz większej rywalizacji z konkurencją, skłania właścicieli firm do oszczędności, a także do skupienia całej uwagi na podstawowych celach działalności. Prowadzi to do zlecania jak największej liczby zleceń firmom outsourcingowym. W ten sposób biura rachunkowe mają coraz więcej pracy, a przedsiębiorcy optymalizują koszty. Jednak ... Przeczytaj więcej »