Otrzymałeś darowiznę lub spadek? Sprawdź, czy możesz być zwolniony od podatku

money-2724235_1920

Nie w każdym przypadku musisz zapłacić podatek od darowizny lub spadku. Istnieje szereg sytuacji, które przemawiają na Twoją korzyść. W dzisiejszym artykule poruszymy kwestię zwolnienia od podatku w przypadku wymienionych sytuacji. Zapraszamy do lektury!

Co podlega opodatkowaniu?

Podatek od spadku i darowizn należy wpłacić w sytuacji, gdy osoba fizyczna nabywa daną rzecz na własność, która znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Podatek należy zapłacić również wtedy, gdy dochodzi do nabycia praw majątkowych wykonywanych na terenie Polski. Do pierwszego przypadku zalicza się również kupno nieruchomości. Przykładami drugiej okoliczności jest między innymi prawo do nabycia użytkowania wieczystego, otrzymanie udziałów w spółce kapitałowej czy pozyskanie prawa do nieodpłatnego nabycia akcji. Poza tym, podatek zapłacisz także od prawa uzyskania dostępu do wkładu oszczędnościowego.

Co jest zwolnione od podatku?

Jednak wprowadzone zmiany poszerzają pulę sytuacji, w których osoba fizyczna uniknie opodatkowania darowizny lub spadku.

Jeśli zostałeś spadkobiercą gruntów rolnych, to pod warunkiem, że utworzysz lub powiększysz gospodarstwo rolne i będziesz je prowadził przynajmniej pięć lat od nabycia, zostaniesz zwolniony od zapłacenia podatku. Zostaniesz zwolniony od podatku również wtedy, gdy otrzymane pieniądze przeznaczyłeś na pozyskanie maszyn i pojazdów rolniczych z zastrzeżeniem, że przez okres 3 lat nie mogą być one sprzedane lub przekazane osobom trzecim.

Jeśli zostałeś przypisany do I grupy podatkowej a od jednego darczyńcy otrzymałeś kwotę nie wyższą niż 9.637 zł, a od wielu w sumie nie więcej niż 19.274 zł w czasie 5 lat od daty pierwszej darowizny, to masz 12 miesięcy na to, by otrzymaną kwotę przeznaczyć na cele mieszkaniowe bez powinności zapłacenia podatku. Jest to między innymi wkład na budowę mieszkania lub do spółdzielni mieszkaniowej, budowa domu jednorodzinnego, spłata kredytu hipotecznego wraz z odsetkami.

Kto jest zwolniony od podatku?

Zgodnie z zapisem art. 4a Ustawy o podatku od spadków i darowizn, obowiązek uiszczenia opłaty nie będzie obowiązywał najbliższej rodziny, a więc męża, żony, dzieci, wnuków, dziadków, rodzeństwa, pasierba, macochy, ojczyma, dzieci adoptowanych lub dzieci tylko jednego z małżonków.

Kwestię spadku lub darowizny należy zgłosić właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. W tym celu trzeba sięgnąć po formularz SD–Z2. W nim nakreśla się kontekst zaistniałej sytuacji, podaje stopień pokrewieństwa i specyfikę dziedziczonego nabytku.

W wątpliwych kwestiach lub w przypadkach, gdzie potrzeba profesjonalnej wiedzy, radzimy zwrócić się do biura rachunkowego. Jeśli jesteś z okolic Warszawy, Avalis z przyjemnością przekaże Ci wszystkie niezbędne informacje.