Odliczenie VAT z duplikatu faktury

Jeżeli wystawiona faktura ulegnie zniszczeniu bądź zaginie, należy wystawić jej duplikat. Dzięki temu możliwe jest jej rozliczenie oraz odliczenie VAT. Duplikat faktury może wystawić sprzedawca towarów czy też usług na wniosek nabywcy. Może to zrobić także nabywca faktury, jeżeli wystawca pierwotnego dokumentu o to poprosi. W takiej sytuacji termin odliczenia VAT-u z duplikatu jest zależny od terminu, kiedy to zaginął oryginalny dokument. Zgodnie z wymogami prawnymi ponownie wystawiona faktura musi zawierać wyraz „duplikat” oraz datę wystawienia.

5856616883_2e08acfeb6_zTermin odliczania VAT z duplikatu faktury nie jest w żaden szczególny sposób określony przez przepisy. W związku z tym, należy stosować ogólnie panujące zasady. Wynika z nich, że księgowość dokonuje odliczenia podatku w rozliczeniu za przedział czasowy, w którym u usługodawcy powstał obowiązek podatkowy. Jednakże nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę. Jeśli VAT nie został odliczony w tym terminie, to podatnik może to zrobić w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. Trzeba je liczyć od miesiąca (kwartału), który następuje po miesiącu otrzymania faktury lub powstania obowiązku podatkowego. Zależy, który z tych terminów przypada później.

Jeżeli oryginał faktury nigdy nie dotarł do nabywcy, to w takiej sytuacji duplikat traktowany jest jako oryginał. W takim przypadku prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje mu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy. Nie może być jednak zrealizowane wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym nabywca otrzymał fakturę potwierdzającą zakup. Ponadto w takiej sytuacji należy pamiętać, że to podatnik musi udowodnić, że nie otrzymał oryginalnej faktury.

Może zaistnieć też sytuacja, kiedy to nabywca otrzymał fakturę i dokonał już rozliczenia podatku. W takiej sytuacji duplikat jest tylko potwierdzeniem zaewidencjonowanego wcześniej procesu i data jego otrzymania nie jest istotna. W przypadku zagubienia lub zniszczenia otrzymanej faktury przed jej rozliczeniem, odliczenie bardzo często możliwe jest tylko przez złożenie korekty deklaracji VAT. Dzieje się tak np. w sytuacji, kiedy minął już termin rozliczenia deklaracji VAT za dany miesiąc oraz kolejne 2 okresy rozliczeniowe.

Dodaj komentarz