Obniżenie podatku do zapłaty, cz. I

Koniec roku nierozerwalnie wiąże się z koniecznością składania rocznych zeznań podatkowych. Warto przy tej okazji odpowiedzieć na pytanie, co może zrobić przedsiębiorca, spodziewający się dużej dopłaty do kwoty podatku dochodowego.

Szacowanie wysokości podatku

calculator-428294_640Każdy przedsiębiorca musi rozliczać się z uzyskiwanych przychodów. Tych, które pochodzą z tytułu prowadzonej działalności oraz prywatnych. Księgowość może wybrać dwa sposoby rozliczeń: co miesiąc lub co kwartał. W przypadku podatku dochodowego chodzi o wyliczenie i płacenie zaliczek, a w przypadku podatku VAT należy dodatkowo złożyć deklarację.

Do końca tego roku zostało już zaledwie kilka tygodni, dlatego można wstępnie podjąć próbę oszacowania, czy z rozliczenia rocznego wyniknie nadpłata, czy niedopłata. Nie da się ukryć, że ta druga sytuacja może być nieco bardziej problematyczna. Na szczęście są sposoby na poradzenie sobie z tym.

Jak obniżyć podatek dochodowy?

Spośród wielu sposobów na zmniejszenie podatku, niestety nie wszystkie są legalne. Tymi jednak nie będziemy się zajmować. Wysokość podatku dochodowego zależy od osiąganych przychodów, ponoszonych kosztów, płacenia składek ZUS oraz zastosowania ulg podatkowych. Jeżeli planujemy zakup jakiegoś wyposażenia, warto zrobić to jeszcze w tym roku. Zakup o wartości nieprzekraczającej 3,5 tys. zł można zaliczyć do kosztów w dacie faktury. Obniżymy w ten sposób podatek do zapłaty.

A co w sytuacji, gdy dokonany zakup nie kwalifikuje się jako środek trwały i wpisanie w koszty firmowe jest niemożliwe? Rozwiązaniem może być jednorazowa amortyzacja, która przysługuje wszystkim przedsiębiorcom, mającym status małego podatnika (odnosi się on do tych, których przychody nie przekroczyły 1 mln 200 tys. euro. Limit takiej amortyzacji w br. wynosił 209 tyś. zł. Dodajmy, że wyłączone z niej są np. samochody osobowe czy wartości niematerialne i prawne.

Już niebawem w kolejnym artykule znajdą Państwo drugą część teksu. Zapraszamy do regularnych odwiedzin bloga.

Pozdrawiamy, Avalis.pl

Dodaj komentarz