Obniżenie podatku CIT dla małych przedsiębiorców

avalis.pl - artykuł nr 25Przygotowane są już projekty zmian w księgowości zapowiadanych podczas ostatniej prezydenckiej kampanii wyborczej. 22 lipca 2016 w sejmie odbyło się głosowanie w sprawie obniżenia podatku od osób prawnych. Nowe rozwiązanie zostało przyjęte niemal jednogłośnie, będzie obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku.

Do tej pory płatnicy CIT, którzy w ciągu roku nie osiągnęli przychodów w wysokości 1,2 mln, byli objęci stawką podatku równą 19%. Od 1 stycznia 2017 roku ma ona zostać obniżona do 15%.

Nowelizacja ustawy o podatku od osób prawnych ma na celu stworzenie bardziej przyjaznego środowiska dla przedsiębiorców i zachęcenie kolejnych Polaków do otwierania małych przedsiębiorstw. W perspektywie długofalowej ma to zwiększyć tempo rozwoju gospodarczego kraju.

Zmniejszenie dochodów budżetu państwa wynikające z obniżenia podatków szacuje się na 270 mln zł. Ta strata ma zostać wyrównana po uszczelnieniu przepisów, które w chwili obecnej dają możliwości nadużyć.

Ustawa wzbudza dużo głosów krytycznych. Szacuje się, że z obniżonej stawki podatku skorzysta mniej niż 8% przedsiębiorców, a ich zysk po zmianie będzie wynosił od 57 do 167 złotych. Jest to spowodowane faktem, że większość firm, które mają roczne przychody mniejsze niż 1,2 mln euro, jest prowadzona w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Nie obowiązuje ich zatem podatek od osób prawnych, ale od osób fizycznych. Politycy opozycji twierdzą więc, że zmiana może dotyczyć większości podatników płacących CIT, ale ich dochody wynikające z obniżenia podatku będą bardzo niskie.

Przepisy ustawy zabezpieczają przed nadużyciami i oszustwami podatkowymi. Nie będzie zatem możliwy podział firmy na oddzielne filie, aby skorzystać z niższej kwoty podatku. Część przepisów ma zostać doprecyzowana w celu uniknięcia nieścisłości i nadinterpretacji. Zmieniona kwota będzie obowiązująca nie tylko dla małych podatników, którzy do tej pory założyli swoje przedsiębiorstwo, ale również dla nowo otwartych firm.

Przeliczanie kwot wyrażonych w euro ma się odbywać w oparciu o kurs waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski. Kwotę będzie się zaokrąglać do 1 tys. zł.

Dodaj komentarz