Nowe stawki dla umów-zleceń

Sejm uchwalił ustawę dotyczącą stawki minimalnej dla pracujących na umowie-zleceniu oraz samozatrudnionych. Zgodnie z nowymi przepisami będzie ona wynosiła 12 złotych za godzinę.

avalis.pl - artykuł nr 24Część przepisów ustawy ma wejść w życie z dniem 1 września 2016 roku. Nie będzie to oznaczało końca zmian. Stawka ma być waloryzowana corocznie przy podwyżkach płac dla osób zatrudnionych na etacie. Najbliższe podwyższenie kwoty wynagrodzenia minimalnego będzie obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku, wtedy podwyżce ulegnie również stawka dla pracujących na umowie-zleceniu. Od przyszłego roku będą zatem dostawać 13 złotych za godzinę.

Politycy zapowiadają, że nie jest to jeszcze ostateczna kwota. W związku z planami negocjacji z Radą Dialogu Społecznego, związanymi ze stopniowym podwyższaniem minimalnego wynagrodzenia za pracę na etat, zwiększana ma być również stawka dla zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych.

Powyższe przepisy mają zastosowanie przy zleceniach o określonym wcześniej czasie ich wykonywania. Ustawa dotyczy wtedy wszystkich umów, niezależnie od ustalonej metody wynagrodzenia – czyli według stawki godzinowej, dziennej, tygodniowej czy miesięcznej. Przepisy nie obowiązują, jeśli zawarta umowa cywilnoprawna nie ustala wcześniej czasu i miejsca wykonania zlecenia, a uzależniona jest jedynie od osiągniętego rezultatu.

Zmiany szykują się także w kwestii minimalnej płacy dla osób zatrudnionych na etat. Od 1 stycznia 2017 roku ma ona wynosić 2000 złotych brutto. Wprowadzone zostały również rozwiązania mające na celu zniesienie dyskryminacji ludzi młodych na rynku pracy. Obecnie w pierwszym roku zatrudnienia pracownik musi otrzymać przynajmniej 80% płacy minimalnej. Nowa ustawa wprowadza stałą kwotę wynagrodzenia dla wszystkich, niezależnie od stażu pracy.

Za nieprzestrzeganie ustawy i wypłacanie pracownikowi stawki minimalnej niższej niż 12 złotych za godzinę grozi kara grzywny w wysokości od tysiąca do 30 tysięcy złotych. Kontrolę nad przestrzeganiem nowych przepisów ma sprawować Państwowa Inspekcja Pracy.

W przypadku wątpliwości co do stawki minimalnego wynagrodzenia, polecamy kontakt z biurem rachunkowym.

Dodaj komentarz