Kryptowaluty – jak rozliczać?

Inwestowanie w krypotwaluty jest obecnie bardzo popularne. Umiejętne transakcje mogą przynieść nam spory dochód. Jednak sprzedając bitcoina lub inne waluty elektroniczne nawet sporadycznie, trzeba pamiętać, że każda taka transakcja podlega opodatkowaniu. Mimo, że przepisy prawa polskiego nie mówią o tym wprost, to interpretacje urzędu skarbowego są jednoznaczne: zarabiasz na kryptowalutach – musisz płacić podatki. Jak to zrobić? Przeczytasz w dzisiejszym artykule.

10307504544_1e7e10202b_b

Sprzedaż sporadyczna

Właściwie każdy przychód ze sprzedaży krypotwaluty jest objęty podatkiem i wymaga rozliczenia. Traktowany jest jako przychód z praw majątkowych i opodatkowany w skali ogólnej, czyli według sakli podatkowej.

Nie ma tu znaczenia czy kryptowaluta była uzyskana bezpośrednio, czyli wykopana, czy pośrednio, czyli przez zakup od osób lub instytucji trzecich.

By rozliczyć uzyskany przychód, należy wypełnić deklarację PIT -36, także wtedy, gdy rozliczamy inne źródła finansów np. umowy o pracę itp.

Jeśli przychód ze sprzedaży uzyskany był w obcej walucie, to trzeba go przewalutować, na podstawie średniego kursu NPB poprzedzającego dzień sprzedaży.

W deklaracji uwzględniamy też koszty podatkowe, czyli cenę kryptowaluty, a także wydatki związane z jej nabyciem np. obsługa i kontrola rynku.

Pamiętajmy, by zachować wszelką dokumentację poniesionych kosztów i uzyskanego przychodu.

Handel kryptowalutami

Jeśli decydujemy się na regularny handel kryptowalutami, i jest to jedno z naszych źródeł utrzymania, powinniśmy założyć działalność gospodarczą zajmującą się pozostałym pośrednictwem pieniężnym. Nakłada to na nas wszelkie obowiązki związane z prowadzeniem własnej firmy, takie jak bieżące rozliczenie przychodów i kosztów przychodu, zarówno tych bezpośrednich, jak cena krypotwaluty jak i pośrednich np. kontrola rynku. Tu również trzeba pamiętać o przewalutowaniu transakcji w walucie obcej. Obwiązuje nas również spisanie wszystkich kryptowalut, które posiadamy na koniec każdego roku oraz ich wycena.

Pamiętajmy, że rozliczenie w przypadku firmy, zależy od sposobu pozyskania elektronicznej waluty. I tak, jeśli uzyskaliśmy ją przez wydobycie, należy rozliczyć koszty pośrednie, czyli np. zużytą w tym procesie energię elektryczną. Jeśli nie ma bezpośrednich kosztów nabycia, warto pomyśleć o opodatkowaniu działalności w formie ryczałtu, co rozlicza się w deklaracji PIT – 28.

Natomiast jeśli uzyskaliśmy krypotwaluty przez zakup, trzeba określić skalę podatków w „picie” 36 lub podatek liniowy przy dochodach powyżej 85 528 zł i tu stosujemy deklarację PIT 36L.

Na koniec warto wspomnieć, że opodatkowaniu podlega nie tylko transakcja z kryptowaluty na tradycyjną walutę, ale też z jednej krypotwaluty na inną.

Temat rozliczania dochodów ze sprzedaży kryptowalut jest stosunkowo świeży, dlatego by się nie pogubić w związanej z tym biurokracji, warto zdać się na profesjonalne biuro rachunkowe. W przypadku osób z własną działalnością gospodarczą najlepiej powierzyć opiekę nad finansami doświadczonej księgowości, dzięki temu unikniemy problemów związanych z własną niewiedzą.