Kasy fiskalne online i e-paragony – cyfryzacja w systemie podatkowym

Projekt rozporządzenia ministerstwa rozwoju wprowadza obowiązek wymiany kas fiskalnych na takie, które będą mogły przesyłać raporty bezpośrednio do organów podatkowych. Do dnia 1 stycznia 2018 roku wymienione muszą zostać wszystkie kasy w przedsiębiorstwach.

avalis.pl - artykuł nr 29Możliwe jest zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy pomocy nowych kas. Nie będzie on obowiązywał przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż detaliczną i osiągających obrót niższy niż 20 tysięcy złotych. Nie zostaną nim objęci również podatnicy dokumentujący sprzedaż wyłącznie przy użyciu faktury oraz prowadzący sprzedaż internetową, za którą płatność otrzymują przelewem na konto bankowe. W przypadku dwóch ostatnich grup jest jednak jeden warunek – ci podatnicy muszą upoważnić swój bank do przekazywania informacji o rachunku organom podatkowym.

Projekt zakładający tak szybką wymianę kas fiskalnych oceniany jest niejednoznacznie. Eksperci mówią przede wszystkim o obciążeniu, jakie zostanie nałożone na małe i dopiero rozpoczynające działalność przedsiębiorstwa. Zostaną narażone nie tylko na wymianę niedawno zakupionych kas, ale także na konieczność zapewnienia im odpowiedniej infrastruktury technicznej, dzięki której możliwe będzie przesyłanie ewidencji za pośrednictwem Internetu. Według specjalistów tak duże zmiany w prowadzeniu księgowości powinny mieć charakter ewolucyjny. Jedną z propozycji jest utrzymanie obecnie używanych kas do czasu, kiedy wygaśnie im homologacja. Pozwoli to na lepsze rozplanowanie wydatków i mniejsze szkody dla małych przedsiębiorstw.

Ministerstwo rozwoju ma również w planach wprowadzenie e-paragonów. Budzi to podobne wątpliwości co pomysł wymiany samych urządzeń rejestrujących sprzedaż. Jako główny argument przeciwko gwałtownie przeprowadzonej cyfryzacji w przedsiębiorstwach podaje się nadal występujące w Polsce obszary, w których nie ma możliwości uzyskania stałego dostępu do Internetu. Może to spowodować trudności z wywiązaniem się z ustawowego obowiązku w sklepikach zlokalizowanych w najmniejszych wsiach.

Wprowadzenie kas fiskalnych przesyłających ewidencję online oraz wirtualnych paragonów ma za zadanie ograniczenie szarej strefy. Eksperci zwracają jednak uwagę, że może to spowodować znaczne problemy z realizacją założeń ustawy w przypadku tych przedsiębiorców, którzy uczciwie i regularnie płacą podatki. Wynikają one z nadal niedoskonałej infrastruktury technicznej w kraju.

Dodaj komentarz