Kapitał obrotowy netto

Kapitał obrotowy netto określa się też mianem kapitału pracującego. Jest to różnica pomiędzy aktywami bieżącymi firmy a jego zobowiązaniami krótkoterminowymi i wchodzi w skład kapitału stałego, który przekracza wartość majątku trwałego i finansuje majątek obrotowy.

money-548057_960_720Celem jest finansowanie majątku obrotowego. Dobór źródeł finansowania zależy od jego struktury i zapotrzebowania przedsiębiorstwa na aktywa obrotowe, a także od przyjętej strategii finansowania. Wysokość kapitału obrotowego podlega znacznym zmianom na przestrzeni czasu. Może być dodatnia, wtedy gdy dysponujemy marginesem wypłacalności zapewniającym zaspokojenie potrzeb wypłacalności lub ujemny, gdy mamy więcej zobowiązań niż środków na ich pokrycie.

Kapitał obrotowy netto jest jednym z najważniejszych wskaźników operacyjnych branych pod uwagę w ocenie płynności przedsiębiorstwa. Można wyróżnić różne czynniki powodujące konieczność optymalizacji procesów kształtujących poziom kapitału pracującego. Zaliczają się do nich: rosnące koszty operacyjne, rynkowa presja na obniżenie cen produktów, problemy ze ściągalnością należności czy potrzeby inwestycyjne spółki.

Aby dobrze zarządzać kapitałem obrotowym należy utrzymywać właściwą relację między jego elementami i zmierzać do skrócenia cyklu konwersji gotówki. Dobra analiza umożliwia określenie wielkości zapotrzebowania na gotówkę i ustalenie, kiedy firma musi skorzystać z dodatkowych źródeł finansowania.

Nadmiernie wydłużony cykl operacyjny musi być sygnałem o pogorszeniu płynności. Przy czym warto pamiętać, że cykl konwersji gotówki jest uzależniony od branży, w której działa dana firma, zaś jego długość jest głównym probierzem wartości skuteczności zarządzania kapitałem obrotowym netto. W następnym artykule poruszymy temat optymalizacji.

Jeżeli coś w artykule wydało Ci się niejasne lub niezrozumiałe, zwróć się z pytaniem do naszego biura rachunkowego – mailowo lub telefonicznie. Jesteśmy po to, by rozwiać wszelkie wątpliwości.

Pozdrawiamy, Avalis.pl

Dodaj komentarz