Jednolity Plik Kontrolny

Od 1 lipca 2016 roku zostanie wprowadzony Jednolity Plik Kontrolny, który ma ułatwić prowadzenie księgowości i rozliczanie firm. Będzie się to wiązało z koniecznością wyposażenia systemów księgowych podatników w nową funkcjonalność umożliwiającą wytworzenie JPK, a w części przypadków również ze zmianą prowadzenia ksiąg oraz sposobu zarządzania dokumentacją transakcji handlowych.

bookkeeping-615384_1280Jednolity Plik Kontrolny jest to format ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, w jakim podatnicy prowadzący te księgi będą zobowiązani przekazywać je organom podatkowym na ich żądanie. Taki zbiór danych powinien zawierać informacje dotyczące operacji gospodarczych za dany okres i posiadać umożliwiający łatwe przetwarzanie układ oraz format. Początkowo podstawową formą przekazywanie JPK ma być przekazywanie plików zapisanych na nośnikach danych.

Celem wprowadzenia JPK jest umożliwienie podatnikom przekazywania informacji organom podatkowym w formie elektronicznej. Pozwoli to znacznie skrócić czas wykonywanych, zmniejszy ich uciążliwość i jednocześnie ograniczy koszty. W wielu przypadkach taka forma przekazywanie danych pozwoli odstąpić od kontroli. Jednolity Plik Kontrolny obejmuje rozliczenie podatku od towarów i usług oraz inne podatki, a także szeroko rozumianą weryfikację ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych.

Zgodnie z nowelizacją Ordynacji podatkowej, od 1 lipca 2016 r. Jednolity Plik Kontrolny stosować mają duże podmioty (które zatrudniają więcej niż 250 osób i mają obrót powyżej 50 mln euro). Natomiast małe oraz średnie przedsiębiorstwa będą zobowiązane do tego od 30 czerwca 2018r. Do tego czasu przekazywanie danych w postaci elektronicznej ma być nieobowiązkowe.

Wprowadzenie JPK ma nie tylko usprawnić działania księgowości, ułatwić przekazywanie danych i zmniejszyć koszty. Ma także pozwolić na szybszą i skuteczniejszą reakcję na zagrożenia związane z systemem podatkowym, zwłaszcza oszustwa karuzelowe i przenoszenie dochodów do tzw. rajów podatkowych.

Dodaj komentarz