Jednolity Plik Kontrolny – możliwe zmiany

Mniejsze przedsiębiorstwa mają szansę na uniknięcie konieczności weryfikacji Jednolitego Pliku Kontrolnego przy pomocy podpisu elektronicznego. Ministerstwo Finansów planuje zastąpienie tego sposobu uwierzytelniania plików metodą podobną do stosowanej już w przypadku e-deklaracji. Są one weryfikowane przy użyciu kwoty przychodu z poprzedniego roku.

avalis.pl - artykuł nr 26Jest to dobra wiadomość dla tych przedsiębiorstw, które nie dysponują jeszcze kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wprowadzi to znaczne oszczędności, jako że firmy nie będą musiały ponosić kosztów jego nabycia.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 24 czerwca 2016 roku, dane Jednolitego Pliku Kontrolnego przesyłane poprzez oprogramowanie udostępnione na stronie resortu muszą być zatwierdzone przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Sam obowiązek  udostępniania ksiąg podatkowych w ten sposób jest stosunkowo nowy i nadal trwa jego stopniowe wprowadzanie. Najwcześniej – bo od 1 lipca 2016 roku – zostali nim objęci duzi przedsiębiorcy, czyli firmy zatrudniające więcej niż 250 pracowników i generujące roczny obrót wyższy niż 50 milionów euro. Małe i średnie firmy będą musiały przesyłać ewidencję VAT przy pomocy JPK od 1 stycznia 2017 roku, natomiast mikroprzedsiębiorstwa mają najwięcej czasu na wdrożenie nowego systemu – w ich przypadku zacznie on obowiązywać 1 stycznia 2018 roku.

Oprócz comiesięcznego przesyłania ewidencji VAT przedsiębiorstwa zostaną objęte obowiązkiem przesyłania całości ksiąg podatkowych na wezwanie administracji. Również ta konieczność jest wprowadzana stopniowo, obecnie obowiązuje to jedynie dużych przedsiębiorców. Dla pozostałych firm obowiązek zostanie wprowadzony 1 lipca 2018 roku.

Przed wprowadzeniem powyższego obowiązku dla małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowego procesu legislacyjnego, który wprowadzi zmiany w rozporządzeniu Ministerstwa Finansów i tym samym pozwoli mniejszym firmom na uwierzytelnianie Jednolitego Pliku Kontrolnego w inny sposób. Prawdopodobnie zastosowana ostatecznie metoda będzie polegała na podaniu określonych danych związanych z działalnością podmiotów podatkowych.

Konieczność przesyłania ewidencji w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego może wiązać się z pewnymi niejasnościami, dlatego w razie wątpliwości polecamy kontakt z biurem rachunkowym, które będzie mogło odpowiedzieć na wszystkie pytania związane z nowym obowiązkiem.

Dodaj komentarz