Jak obecnie wygląda kwestia zwrotu nadpłaty podatku w Polsce?

Każdy polski przedsiębiorca jest zobowiązany odprowadzać podatek VAT. Tak było, jest i raczej nie należy się spodziewać, że ta kwestia kiedykolwiek się zmieni. Rodzajów podatków jest wiele — istnieje podatek dochodowy, podatek liczony od towarów i usług czy nieruchomości. Często zdarza się, że podczas uiszczania tej opłaty do urzędu skarbowego, podatnik dokonuje tak zwanej nadpłaty. Wówczas ma pełne prawo do złożenia wniosku, za pomocą którego może ubiegać się o jego zwrot. W niniejszym artykule zostanie poruszony temat tego, jakie prawa przysługują obydwóm stronom w tym przypadku.

biuro księgowe

Co może powodować nadpłatę i jak można ubiegać się o jej zwrot?

Jeśli podatek został nadpłacony, oznacza to, że prawdopodobnie wydarzyło się to przez zwykłą pomyłkę. Często dotyczą one zdarzeń, które w rzeczywistości nie powinny być obciążone tą należnością w ogóle lub powinny być obciążone, ale w mniejszym stopniu. Aby uzyskać uiszczoną nadpłatę, należy złożyć odpowiedni wniosek do urzędu skarbowego. Nie posiada on właściwie konkretnej formuły ani nie określają go żadne przepisy prawne. Domyślnie natomiast powinien zawierać wszystkie dane wnioskodawcy, dane organu podatkowego, określenie rodzaju podatku i okresu rozliczeniowego oraz określenie wysokości danej nadpłaty. Warto w tym przypadku zwrócić się o pomoc do swojego biura księgowego.

Kiedy można spodziewać się zwrotu nadpłaty oraz czy zwłoka urzędu skarbowego powinna być opodatkowana?

To, kiedy otrzymamy zwrot nadpłaty jest zależne przede wszystkim od rodzaju podatku. Zazwyczaj jednak termin ten mieści się w granicach 30 dni i zasada ta została nawet sformułowana jako artykuł 77 Ordynacji Podatkowej. Co w sytuacji, kiedy urząd skarbowy nie wywiązuje się ze z góry ustalonego obowiązku i zwraca nadpłatę znacząco po terminie? Wówczas zwłoka ta jest dodatkowo oprocentowana z korzyścią dla podatnika. Warto jednak nadmienić, że wysokość tej nadpłaty musi być dwukrotnie wyższa od kwoty za upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym. Obecnie jest jednak tak, że urzędy skarbowe zwracają nadpłatę, ale miesiąc po terminie i bez należnego oprocentowania i w tej kwestii raczej już niewiele się zmieni.