Biała lista podatników VAT – najważniejsze informacje

Biała lista podatników to wykaz podatników VAT stworzony przez Ministerstwo Finansów i udostępniony na jego stronie. Rejestr ten jest ogólnodostępny od 1 września 2019 i można w nim znaleźć każdego przedsiębiorcę oraz informacje dotyczące jego działalności gospodarczej oraz firmowy rachunek konta bankowego. Celem białej listy podatników jest ochrona przed oszustwami i wyłudzeniami.

accountant-1238598_1280

Obecnie na stronie Majsterstwa Finansów znajduje się wyszukiwarka, za pomocą której możemy sprawdzić, czy dany podatnik widnieje w systemie. Z kolei w listopadzie tego roku ukazać ma się pełny wykaz wszystkich podatków VAT w postaci dokumentu tekstowego.

Biała lista podatników VAT – co w niej znajdziemy?

Główne dane, jakie znajdziemy za pomocą białej listy podatników, to informacje na temat rejestracji podatnika VAT, jego wyrejestrowania bądź przywrócenia statusu podatnika VAT oraz numer rachunku bankowego przedsiębiorcy.

Ta ostatnia informacja jest właśnie tą najważniejszą. Dzięki niej wszyscy kontrahenci, przed podjęciem współpracy z daną firmą, będą mogli sprawdzić, czy przedsiębiorstwo widnieje w spisie, a także uzyskać numer rachunku bankowego, na który należy przelewać wszelkie wpłaty wynikające z tytułu współpracy. Biała lista podatników ma na celu więc uwiarygodnienie przedsiębiorców i zweryfikowanie potencjalnych oszustów.

Biała lista podatników powstała w wyniku wejścia w życie ustawy, która nakazuje, by wszelkie zapłaty za towary i usługi w ramach rozliczenia B2B powyżej 15 tys. zł, były dokonywane na wskazane w rejestrze konto. Ustawa obliguje też do dokonywania przelewów poniżej 15 tys. zł w przypadku towarów i usług objętych obowiązkiem podzielonej płatności. Konieczność dokonywania zapłat na konto widniejące na białej liście podatników VAT będzie obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.

Biała lista podatników VAT – o czym pamiętać?

Mimo, iż wpłaty na podane na liście konto będą obowiązywały dopiero od początku przyszłego roku, już teraz warto zadbać o to, by na tej liście się znaleźć. Nasza tam nieobecność może bowiem skutkować utratą wiarygodności w oczach kontrahentów, a co za tym idzie, zmniejszyć ilość zleceń czy zamówień, a w konsekwencji obniżyć nasze zarobki.

Co zrobić, kiedy mimo dopełnienia wszelkich formalności, nasza firma nie widnieje na białej liście podatników VAT?

Pierwszym krokiem w takiej sytuacji jest aktualizacja danych konta firmowego w CEIDG. Zazwyczaj bowiem przy rejestracji firmy podaje się numer rachunku osobistego, a ten nie może widnieć w nowo powstałym rejestrze podatników VAT.

Tego typu korekty można dokonać za pośrednictwem profilu zaufanego przez Internet.

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości związane z wprowadzeniem białej listy podatników VAT, skontaktuj się z biurem rachunkowym Avalis. Chętnie udzielimy Ci niezbędnych informacji.