Miesięczne archiwum: Październik 2015

Przebieg i zakończenie postępowania podatkowego

clerk-19909_640

Celem każdego postępowania podatkowego jest ustalenie wymiaru podatku. Organy podatkowe muszą ustalić stan faktyczny sprawy co wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Może też przeprowadzić badanie ksiąg. Z kolei każdy podatnik powinien mieć świadomość faktu, że może uczestniczyć w tym postępowaniu dowodowym. Ma prawo wnioskować o uwzględnienie dodatkowych dowodów – takich jak przesłuchanie świadków, włączenie dokumentacji czy opinia biegłego. Podatnik może wnioskować ... Przeczytaj więcej »

Postępowanie podatkowe

control-427512_640

Postępowanie podatkowe jest rodzajem postępowania administracyjnego. W jego ramach dochodzi do określenia wysokości podatku, w związku z czym warto znać wszystkie swoje prawa i obowiązki, a także wiedzieć, jakie możemy postawić wymagania urzędowi skarbowemu. Skrupulatnie prowadzona księgowość podatkowa może nie wystarczyć do tego, by czuć się pewnie, dlatego w najbliższych artykułach omówimy bardziej szczegółowo poszczególne elementy. Kto może prowadzić postępowanie ... Przeczytaj więcej »