Biuro Rachunkowe i bezpieczeństwo

Ważne jest dla nas, aby wszystkie informacje przekazywane zarówno od Państwa jak i do Państwa były bezpieczne. Stosujemy najnowocześniejsze metody zabezpieczania oraz transmisji danych. Wdrożyliśmy wszystkie niezbędne środki i procedury w celu ochrony uzyskanych przez nas danych. Zastosowanie odpowiednich mechanizmów bezpieczeństwa ogranicza ryzyko pozyskania wysyłanych i odbieranych danych (a także informacji zgromadzonych na serwerze) przez osoby trzecie. Nasze lokale są pod 24h video monitoringiem oraz ochroną profesjonalnej agencji. Posiadamy ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności.

Zaufaj profesjonalistom

Dlaczego biuro rachunkowe?

Ponieważ księgowanie przez firmę zewnętrzną jest:

Tańsze

Nie trzeba ponosić kosztów stanowiska pracy (osobowych i rzeczowych), kosztów zakupu specjalistycznego oprogramowania, kosztów obsługi informatycznej, kosztów związanych z ciągłym szkoleniem i śledzeniem zmian w przepisach podatkowych i ubezpieczeniach społecznych.

Bezpieczniejsze

Prezes lub Właściciel Firmy odpowiada za zaległości podatkowe swojej firmy całym swoim osobistym majątkiem. Odpowiada także karnie za wszelkie naruszenia prawa podatkowego (opóźnienie złożenia deklaracji, błędnie wyliczony podatek itp.). Biuro Rachunkowe Warszawa AVALIS przejmuje część tej odpowiedzialności na siebie. W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń nasze Biuro Rachunkowe jest ubezpieczone polisą OC.

Profesjonalne

Biuro Rachunkowe AVALIS zatrudnia pracowników posiadających licencję Ministra Finansów, dającej naszym Klientom gwarancję wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia księgowości dużym i małych firm.

Zapewniamy czas i spokój

Na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa sporządzone przez nas deklaracje i urzędowe pisma podpisujemy za naszych Klientów i doręczmy w ustawowych terminach do urzędów skarbowych i ZUS. W czasie kontroli przygotowujemy dokumentację i prezentujemy ją organom kontroli w naszej siedzibie. Nasi Klienci nie muszą tracić swojego czasu!